Trần Thái Tông viết hai câu thơ:          "Người lính già đầu bạc
                                                     Kể mãi chuyện Nguyên Phong"

để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược

A.

Nhà Tống (1075 - 1077)

B.

Mông Cổ (1258)

C.

Nhà Nguyên (1288)

D.

Nhà Minh (1427)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...