Trần Thái Tông viết hai câu thơ:          "Người lính già đầu bạc
                                                     Kể mãi chuyện Nguyên Phong"

để nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược

A.

Nhà Tống (1075 - 1077)

B.

Mông Cổ (1258)

C.

Nhà Nguyên (1288)

D.

Nhà Minh (1427)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mông Cổ (1258)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...