Trận đánh quyết định với quân đội 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng? 

A.

Trận đánh ở Bô- xtơn 

B.

Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga

C.

Trận đánh ở I- oóc – tao

D.

Trận đánh ở Oa – sinh – tơn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trận đánh ở I- oóc – tao

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...