Trái nghĩa với “giống” là :

A.

Khác

B.

Khát

C.

Cùng

D.

Hệt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...