Tổng img1 là:

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Xét khai triển img1 img2  Suy ra hệ số của img3 là: img4 (1) Mặt khác: img5=img6 Suy ra hệ số của img7là: img8 (2) Từ (1) và (2) suy ra: img9img10.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...