Tổng img1 với img2, img3 là các số nguyên dương và img4 không chia hết cho 3. Tính img5.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2  img3  img4. Thay img5 img6 img7img8. Vậy img9, img10img11.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...