Tổng trở của một mạch mắc song song R, L, C khi cộng hưởng thì:

A.

Nhỏ hơn R.

B.

Bằng R.

C.

Lớn hơn R.

D.

Không phải nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn R mà tuỳ vào trường hợp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...