Tổng trở của một mạch mắc song song R, L, C khi cộng hưởng thì:

A.

Nhỏ hơn R.

B.

Bằng R.

C.

Lớn hơn R.

D.

Không phải nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn R mà tuỳ vào trường hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bằng R.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...