Tổng trở của một mạch mắc song song R, L, C khi cộng hưởng thì:

A.

Nhỏ hơn R.

B.

Bằng R.

C.

Lớn hơn R.

D.

Không phải nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn R mà tuỳ vào trường hợp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...