Tổng thư kí của Liên hợp quốc có nhiệm kì:

A.

4 năm

B.

5 năm

C.

6 năm

D.

7 năm

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...