Tổng thư kí của Liên hợp quốc có nhiệm kì:

A.

4 năm

B.

5 năm

C.

6 năm

D.

7 năm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5 năm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...