Tổng thống Mĩ nào đã đưa ra “Chương trình cải cách công bằng”?

A.

Tổng thống Aixenhao.

B.

Tổng thống Kennơđi.

C.

Tổng thống Truman.

D.

Tổng thống Giônxơn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...