Tổng thống Mĩ nào đã đưa ra “Chính sách mới về lương và giá cả”?

A.

Tổng thống Aixenhao.

B.

Tổng thống Níchxơn.

C.

Tổng thống Kennơđi.

D.

Tổng thống Truman

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổng thống Níchxơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...