Tổng thống Mĩ nào đã đưa ra “Chính sách mới về lương và giá cả”?

A.

Tổng thống Aixenhao.

B.

Tổng thống Níchxơn.

C.

Tổng thống Kennơđi.

D.

Tổng thống Truman

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tổng thống Níchxơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...