Tổng thống Mĩ nào đã đưa ra chính sách “Bổ sung Hiến pháp theo hướng tiến bộ”?

A.

Tổng thống Giônxơn.

B.

Tổng thống Aixenhao.

C.

Tổng thống Níchxơn

D.

Tổng thống Kennơđi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tổng thống Kennơđi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...