Tổng thống Mĩ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá trên toàn miền Bắc vào ngày

A.

13-5-1968

B.

1-11-1968

C.

1-12-1968

D.

12-11-1968

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1-11-1968

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...