Tổng tất cả các giá trị nguyên của img1 để phương trình img2 có nghiệm là  

A.

5

B.

6

C.

10

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  img1img2. Phương trình có nghiệm khi img3img4 img5  Vì img6 nên img7. Vây tổng tất cả các giá trị nguyên của img8 để phương trình có nghiệm là img9.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...