Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thiết cho:

A.

hoạt động sinh sản của sinh vật.

B.

quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

C.

một chu kì phát triển của sinh vật.

D.

sự phát triển thuận lợi nhất của sinh vật.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...