Tổng lương chính và lương phụ hàng tháng của một công nhân là 1850000 đồng. Nếu biểu đồ hình quạt biểu diễn lương phụ có góc ở tâm là 67° thì lương phụ của công nhân đó là 

A.

344300 đồng

B.

344306 đồng

C.

345000 đồng

D.

344310 đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lương phụ của công nhân đó là 
     67 x 1850000360 ≈ 344306 đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...