* Tổng liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa các Nu của 1 gen là 6448, trong đó số liên kết hiđrô nhiều hơn liên kết hóa trị là 452 liên kết. Gen có chiều dài là

A.

5100.

B.

4080.

C.

3060.

D.

2040.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...