* Tổng liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa các Nu của 1 gen là 6448, trong đó số liên kết hiđrô nhiều hơn liên kết hóa trị là 452 liên kết. Gen có chiều dài là

A.

5100.

B.

4080.

C.

3060.

D.

2040.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

gọi số liên kết Hidro của gen là H = 2A + 3G

Số liên kết hóa trị giữa các Nu của gen là Y = Nu - 2

Ta có H + Y = 6448

        H – Y = 452

=> H = 3450

=> Y = 2998 

Nu = Y + 2 = 2998 + 2 = 3000

Chiều dài của gen là L = x 3,4 = 5100.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...