Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền từ tay Nhật đã diễn ra trong khoảng thời gian

A.

từ 9/3 đến 14/8/1945

B.

từ 14/8 đến 28/8/1945

C.

từ 28/8 đến 15/9/1945

D.

từ 14/8 đến 2/9/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

từ 14/8 đến 28/8/1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...