Tổng diện tích phần đất liền và các hải đảo ở nước ta là bao nhiêu (năm 2006)?

A.

331212 km2.

B.

322799 km2.

C.

327299 km2.

D.

329792 km2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...