Tổng diện tích đất liền và hải đảo của nước ta (năm 2006) là bao nhiêu?         

A.

332.212 km2.

B.

331.212 km2.

C.

331.363 km2.

D.

331.312 km2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...