Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 37,8. Khi cộng hai số đó một bạn quên mất dấu phẩy ở số thập phân và cộng như cộng hai số tự nhiên nên kết quả bằng 180. Số thập phân ban đầu là:

A.

15,8

B.

1,58

C.

24,2

D.

2,42

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân cho kết quả là một số có một chữ số ở phần thập phân. Vậy số thập phân trong phép tính sẽ có một chữ số ở phần thập phân. Do đó, khi bỏ đi dấu phẩy, số thập phân đó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Vậy phần tăng lên trong phép tính tổng của hai số bằng 9 lần số thập phân ban đầu. 9 lần số thập phân ban đầu là: 180 – 37,8 = 142,2 Số thập phân ban đầu là: 142,2: 9 = 15,8 Đáp số: 15,8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...