Tổng của hai số bằng 16, hiệu của hai số cũng bằng 16. Tìm hai số đó.

A.

16 và 0

B.

8 và 8

C.

16 và 16

D.

9 và 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số bé là: (16 – 16) :2 = 0 Số lớn là: 16 – 0 = 16 Vậy hai số cần tìm là: 16 và 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...