Tổng của cấp số nhân vô hạn sau : -3, 0.3, -0.03, 0.003,... Kết quả đúng là

A.

S=-2811.

B.

S=3011.

C.

S=-1130.

D.

S=-2911.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u1=-3q=-0,1S=-31+0,1=-31,1=-3011=-2811.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...