Tổng các nghiệm của phương trình 4x+1 - 6.2x+1 + 8 = 0 là:

A.

1

B.

3

C.

5

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: 4x+1 - 6.2x+1 + 8 = 0 ⇔ 4.4x - 6.2.2x + 8 = 0 ⇔ 4.4x - 12.2x + 8 = 0 

                                             ⇔ 

Vậy phương trình có hai nghiệm là 0 và 1.

Do đó, tổng các nghiệm của phương trình 4x+1 - 6.2x+1 + 8 = 0 là 0 + 1 = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...