Tổng các nghiệm của phương trình 32x+2 - 3x+3 - 3x + 3 = 0 là:

A.

-2

B.

-1

C.

0

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...