Tổng bình phương tất cả các số thực thỏa mãn phương trình x18 - 643 = 0 bằng:

A.

20

B.

16

C.

8

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có x18 - 643 = 0 ⇔ x18 - (26)3 = 0 ⇔ x18 = 218

                              ⇔ x = 2 hoặc x = -2

Vậy tổng bình phương tất cả các số thực thỏa mãn phương trình  x18 - 643 = 0 bằng 22 + (-2)2 = 8.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...