Tổng bình phương các nghiệm của phương trình img1

A.

 5

B.

 13

C.

 10

D.

 25

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện xác định img1. Khi đó phương trình img2 img3 img4. Vậy img5.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...