Tôn giáo nào ra đời tại Việt Nam?

A. Đạo Phật
B. Đạo Thiên Chúa
C. Đạo Cao Đài
D. Đạo Cao Đài và Hòa Hảo
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo - GDCD lớp 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...