Tốc độ tăng trưởng GDP năm 1995 của Mianma là

A.

6,2%.

B.

11%.

C.

7%.

D.

5,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...