Tốc độ tại các thời điểm 1, 2, 3 theo thứ tự tăng dần là

A.

v1 < v2 < v3.

B.

v2 < v1 < v3.

C.

v3 < v1 < v2.

D.

v3 < v2 < v1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

v3 < v2 < v1.

Điểm 1 trên đoạn đồ thị dốc nhất, điểm 3 có vận tốc bằng 0 (đồ thị nằm ngang).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...