Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A(7 ; -2 ; 5) lên mặt phẳng (P) : 2x - y + z - 3 = 0 là:

A.

(1 ; 1 ; 2)

B.

(3 ; 2 ; -1)

C.

(2 ; 2 ; 1)

D.

Một điểm khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1 ; 1 ; 2)

(P) có VTPT là   =(2 ; -1 ; 1). Nếu H(xH ; yH ; zH) là hình chiếu vuông góc của A lên (P) thì  cùng phương với  hay  = t.. Vậy

 

H thuộc (P), thay toạ độ của H vào phương trình của (P) ta có t = -3. Vậy H = (1 ; 1 ; 2). 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...