Tọa độ giao điểm giữa đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Lập phương trình hoành độ giao điểm Trac nghiem online - cungthi.vn . Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...