Tơ nilon – 6,6 là:

A.

Polieste của axit ađipic và etylen glicol.

B.

Hexaclo xiclohexan.

C.

Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.         

D.

Poliamit của ε - aminocaproic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...