Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:

A.

Tơ capron.

B.

Tơ visco.

C.

Tơ nilon-6,6.

D.

Tơ tằm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...