Tổ chức tiền thân của EU ra đời sớm nhất là

A.

Cộng đồng châu Âu.

B.

Cộng đồng than thép châu Âu.

C.

Cộng đồng kinh tế châu Âu.

D.

Cộng đồng nguyên tử châu Âu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Cộng đồng châu Âu ra đời năm 1967.

- Cộng đồng than thép châu Âu ra đời năm 1951.

- Cộng đồng kinh tế châu Âu ra đời năm 1957.

- Cộng đồng nguyên tử châu Âu ra đời năm 1958.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...