Tổ chức tiền thân của EU ra đời sớm nhất là

A.

Cộng đồng châu Âu.

B.

Cộng đồng than thép châu Âu.

C.

Cộng đồng kinh tế châu Âu.

D.

Cộng đồng nguyên tử châu Âu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...