Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì?

A.

Là một tổ chức liên kết về kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

B.

Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu.

C.

Là một tổ chức hợp tác về văn hóa - xã hội của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

D.

Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại cuộc ''chiến tranh lạnh'' của Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...