Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời khi nào?

A.

Ngày 12 - 3 - 1947.

B.

Tháng 1 - 1949.

C.

Tháng 5 - 1955.

D.

Ngày 4 - 4 - 1949.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 4 - 4 - 1949.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...