Tổ chức hạt nhân của Việt Nam Quôc dân đảng là gì

A.

Nhà xuất bản Nam đồng thư xã.

B.

Tâm tâm xã.

C.

Cộng sản đoàn.

D.

Nhà xuất bản Cường học thư xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhà xuất bản Nam đồng thư xã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...