Tổ chức hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

A.

Tâm tâm xã.

B.

Duy tân hội.

C.

Việt Nam Quang phục hội.

D.

Cộng sản đoàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tổ chức hạt nhân của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là: Cộng sản đoàn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...