Tổ chức do Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Công Viễn thành lập ở Quảng Châu (Trung Quốc) là

A.

Việt Nam Nghĩa đoàn

B.

Tâm tâm xã.

C.

Hội liên hiệp thuộc địa.

D.

Đảng Lập hiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tâm tâm xã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...