Tính ∫sin4xdx ta được kết quả là:

A.

sin5x + C

B.

(3x - 2sin2x + sin4x) + C

C.

4sin3x + C

D.

sin5xcosx + C

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(3x - 2sin2x + sin4x) + C

Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...