Tính  được kết quả nào sau đây?

A.

lnx.ln(lnx) + C 

B.

lnx.ln(lnx) + lnx + C

C.

lnx.ln(lnx) - lnx + C

D.

ln(lnx) + lnx + C

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...