Tính  được kết quả nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì 1 - x2 > 0 ⇔ -1 < x < 1 nên ta có thể đổi biến số bằng cách đặt x = sint ⇒ dx = costdt.

Do đó khi x ∈ [0 ; ] thì ta có t ∈ [0 ; ].

Vậy:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...