Tính trạng nào sau đây ở người được di truyền thẳng?

A.

Bệnh mù màu hoặc bệnh máu khó đông.

B.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3.

C.

Dái tai có một túm lông nhỏ.

D.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc dái tai có một túm lông nhỏ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...