Tính trạng nào sau đây ở người được di truyền thẳng?

A.

Bệnh mù màu hoặc bệnh máu khó đông.

B.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3.

C.

Dái tai có một túm lông nhỏ.

D.

Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc dái tai có một túm lông nhỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dị tật dính ngón tay 2 và 3 hoặc dái tai có một túm lông nhỏ.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...