Tình trạng di dân tự do gia tăng trong những năm gần đây dẫn đến

A.

phân bố dân cư và nguồn lao động được đồng đều hơn.

B.

tài nguyên thiên nhiên của các vùng được hợp lí hơn

C.

tài nguyên thiên nhiên và môi trường các vùng nhập cư bị suy giảm.

D.

vấn đề việc làm không còn là vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tài nguyên thiên nhiên và môi trường các vùng nhập cư bị suy giảm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...