Tính tổng img1 tất cả các nghiệm của phương trình img2 trên img3 ta được kết quả là:         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Điều kiện xác định img1. Phương trình tương đương img2img3. Vì img4img5 nên img6. Do đó img7.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...