Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình img1 trên img2.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1img2. Do đó các nghiệm trên img3 của phương trình là img4, img5. Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình trên img6 bằng img7. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...