Tính tổng img1 các nghiệm của phương trình img2 trên img3                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1 img2. Vì img3, suy ra img4 Từ đó suy ra các nghiệm của phương trình trên đoạn img5img6 Chọn A.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...