Tính thể tích vật thể nằm giữa hai mặt phẳng có phương trình x = 0 và x = 2, biết rằng thiết diện của vật thể

bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ∈ [0 ; 2] là một phần tư đường tròn bán

kính x2, ta được kết quả nào sau đây?

A.

32 (đvtt)

B.

64 (đvtt)

C.

D.

8 (đvtt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có diện tích thiết diện: 

Thể tích cần tìm là: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...