Tính thể tích nước có trong bể:

A.

$72{m^3}$

B.

$72d{m^3}$

C.

$7200d{m^3}$

D.

$720{m^3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Thể tích nước có trong bể là: $60 \times 40 \times 30 = 72000(d{m^3}) = 72({m^3})$ Đáp số: $72{m^3}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...